วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2554

บันทึกการแสดงสดตลก คณะเสียงอีสาน ชุดที่ 16

บันทึกการแสดงสดตลก คณะเสียงอีสาน ชุดที่ 16
1


2


3


4


5


6


7
บันทึกการแสดงสดตลก คณะเสียงอีสาน ชุดที่ 16

ฮากระจาย ตลก ร็อคข้าวปุ้น ชุด 1

ฮากระจาย ตลก ร็อคข้าวปุ้น ชุด 1
1


2


3


4


5


6


7


ฮากระจาย ตลก ร็อคข้าวปุ้น ชุด 1

บันทึกการแสดงสดตลกหมอลำ น้องใหม่ เมืองชุมแพ

บันทึกการแสดงสดตลกหมอลำ น้องใหม่ เมืองชุมแพ
1


2


3


4

ต้นฉบับเสียหายจากทางเว็บที่ฝาก

5


บันทึกการแสดงสดตลกหมอลำ น้องใหม่ เมืองชุมแพ

บันทึกการแสดงสดคณะประถมบันเทิงศิลป์

บันทึกการแสดงสดคณะประถมบันเทิงศิลป์
1


2


3


4


บันทึกการแสดงสดคณะประถมบันเทิงศิลป์

ลำเรื่องต่อกลอน สังข์ทอง เงาะป่า

ลำเรื่องต่อกลอน สังข์ทอง เงาะป่า
1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


ลำเรื่องต่อกลอน สังข์ทอง เงาะป่า
ลำเรื่องต่อกลอนทำนองขอนแก่น ลำนอกสถานที

บันทึกการแสดงสดเพชรพิณทอง ชุด อ้าย น้อง ไทย ลาว เว้าแข่งกัน

บันทึกการแสดงสดเพชรพิณทอง ชุด อ้าย น้อง ไทย ลาว เว้าแข่งกัน
1


2


3


4


5


6


7


8บันทึกการแสดงสดเพชรพิณทอง ชุด อ้าย น้อง ไทย ลาว เว้าแข่งกัน

บันทึกการแสดงสดเพชรพิณทอง ชุด เล่นสาว

บันทึกการแสดงสดเพชรพิณทอง ชุด เล่นสาว

1


2


3


4บันทึกการแสดงสดเพชรพิณทอง ชุด เล่นสาว

บันทึกการแสดงสดเพชรพิณทอง ชุด สาวเขมร

บันทึกการแสดงสดเพชรพิณทอง ชุด สาวเขมร
1


2


3


4


บันทึกการแสดงสดเพชรพิณทอง ชุด สาวเขมร

บันทึกการแสดงสดเพชรพิณทอง ชุด ฝันเห็นศิลปิน

บันทึกการแสดงสดเพชรพิณทอง ชุด ฝันเห็นศิลปิน

1


2


3


4


5


6


7

8

9


บันทึกการแสดงสดเพชรพิณทอง ชุด ฝันเห็นศิลปิน

บันทึกการแสดงสดเพชรพิณทอง ชุด สนุก 95 ฮา 96

บันทึกการแสดงสดเพชรพิณทอง ชุด สนุก 95 ฮา 96

ชุดที่ 1/9


ชุดที่ 2/9


ชุดที่ 3/9


ชุดที่ 4/9


ชุดที่ 5/9


ชุดที่ 6/9


ชุดที่ 7/9


ชุดที่ 8/9


ชุดที่ 9/9


บันทึกการแสดงสดเพชรพิณทอง สนุก 95 ฮา! 96 (บักหลอด)
ครบทีม นพดล ดวงพร, ลุงแนบ, หนิงหน่อง, จ่อย จุกจิก, ใหญ่ หน้ายาน, แท็กซี่, ฝ้าย ฯลฯ

ผู้ติดตาม