วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ตลกร็อกแปดแสน

ตลกร็อกแปดแสน
1



2



3




4

ตลก หนิงหน่อง

ตลก หนิงหน่อง





ฟัง ตลกคณะเพชรพิณทอง - ลุงแนบ หนิงหน่องพี่น้องตระกูลบึก

ฟัง ตลกคณะเพชรพิณทอง - ลุงแนบ หนิงหน่องพี่น้องตระกูลบึก



ฟัง ตลกคณะเพชรพิณทอง - ลุงแนบ หนิงหน่องพี่น้องตระกูลบึก

ผู้ติดตาม