วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการแสดงสดคณะเพชรพิณทอง ชุด โมราห์พาซิ่ง

บันทึกการแสดงสดคณะเพชรพิณทอง ชุด โมราห์พาซิ่ง

ช่วงที่ 1/12


ช่วงที่ 2/12


ช่วงที่ 3/12


ช่วงที่ 4/12


ช่วงที่ 5/12


ช่วงที่ 6/12


ช่วงที่ 7/12


ช่วงที่ 8/12


ช่วงที่ 9/12


ช่วงที่ 10/12


ช่วงที่ 11/12


ช่วงที่ 12/12


บันทึกการแสดงสดเพชรพิณทอง โมราห์พาซิ่ง
ครบทีม นพดล ดวงพร, หนิงหน่อง, จ่อย จุกจิก, ใหญ่ หน้ายาน, แท็กซี่, ฝ้าย ฯลฯ

บันทึกการแสดงสดคณะเพชรพิณทอง ชุด สตริงบ้านนอก

บันทึกการแสดงสดคณะเพชรพิณทอง ชุด สตริงบ้านนอก

ช่วงที่ 1/8


ช่วงที่ 2/8


ช่วงที่ 3/8


ช่วงที่ 4/8


ช่วงที่ 5/8


ช่วงที่ 6/8


ช่วงที่ 7/8


ช่วงที่ 8/8


บันทึกการแสดงสดเพชรพิณทอง สตริงบ้านนอก
ครบทีม นพดล ดวงพร, หนิงหน่อง, จ่อย จุกจิก, เอก อิสระ ฯลฯ

บันทึกการแสดงสดคณะเพชรพิณทอง ชุด ตลกกับเพลง

บันทึกการแสดงสดคณะเพชรพิณทอง ชุด ตลกกับเพลง
ช่วงที่ 1/8


ช่วงที่ 2/8


ช่วงที่ 3/8


ช่วงที่ 4/8


ช่วงที่ 5/8


ช่วงที่ 6/8


ช่วงที่ 7/8


ช่วงที่ 8/8


บันทึกการแสดงสดเพชรพิณทอง ตอนตลกกับเพลง
ครบทีม นพดล ดวงพร, หนิงหน่อง, วิเศษ เวณิกา, กำไล พัชรา, จีรวรรณ พรหมศิริ ฯลฯ

บันทึกการแสดงสดคณะเพชรพิณทอง ชุด แคนพิศดาร

บันทึกการแสดงสดคณะเพชรพิณทอง ชุด แคนพิศดาร
ช่วงที่ 1/7


ช่วงที่ 2/7


ช่วงที่ 3/7


ช่วงที่ 4/7


ช่วงที่ 5/7


ช่วงที่ 6/7


ช่วงที่ 7/7


บันทึกการแสดงสดคณะเพชรพิณทอง ชุด แคนพิศดาร

การแสดงสดคณะเพชรพิณทอง เรื่อง หมอลำซิ่งต้มหนิงหน่อง

การแสดงสดคณะเพชรพิณทอง เรื่อง หมอลำซิ่งต้มหนิงหน่อง

ช่วงที่ 1/11


ช่วงที่ 2/11


ช่วงที่ 3/11


ช่วงที่ 4/11


ช่วงที่ 5/11


ช่วงที่ 6/11


ช่วงที่ 7/11


ช่วงที่ 8/11


ช่วงที่ 9/11


ช่วงที่ 10/11


ช่วงที่ 11/11

การแสดงสดคณะเพชรพิณทอง เรื่อง เถ่าบ่อยู่สมเถ่า

การแสดงสดคณะเพชรพิณทอง เรื่อง เถ่าบ่อยู่สมเถ่า(เฒ่าไม่อยู่สมกับความเฒ่า)
ช่วงที่ 1/11


ช่วงที่ 2/11


ช่วงที่ 3/11


ช่วงที่ 4/11


ช่วงที่ 5/11


ช่วงที่ 6/11


ช่วงที่ 7/11


ช่วงที่ 8/11


ช่วงที่ 9/11


ช่วงที่ 10/11


ช่วงที่ 11/11


บันทึกการแสดงสดเพชรพิณทอง ตอนเฒ่าบ่อยู่สมเฒ่า
ครบทีม นพดล ดวงพร, หนิงหน่อง, จ่อย จุกจิก, ใหญ๋ หน้ายาน, เทพพร เพชรอุบล, น้องนุช ดวงชีวัน ฯลฯ

การแสดงสดคณะเพชรพิณทอง เรื่อง หนิงหน่องยุ่งไม่เลิก

การแสดงสดคณะเพชรพิณทอง เรื่อง หนิงหน่องยุ่งไม่เลิก

ช่วงที่ 1/8


ช่วงที่ 2/8


ช่วงที่ 3/8


ช่วงที่ 4/8


ช่วงที่ 5/8


ช่วงที่ 6/8


ช่วงที่ 7/8


ช่วงที่ 8/8การแสดงสดคณะเพชรพิณทอง เรื่อง หนิงหน่องยุ่งไม่เลิก

การแสดงสดคณะเพชรพิณทอง เรื่อง สีธน-มโนราห์

การแสดงสดคณะเพชรพิณทอง เรื่อง สีธน-มโนราห์

ช่วงที่ 1/9


ช่วงที่ 2/9


ช่วงที่ 3/9


ช่วงที่ 4/9


ช่วงที่ 5/9


ช่วงที่ 6/9


ช่วงที่ 7/9


ช่วงที่ 8/9


ช่วงที่ 9/9

การแสดงสดคณะเพชรพิณทอง เรื่อง สู่ขวัญสาวลาว-บ่าวไทย

การแสดงสดคณะเพชรพิณทอง เรื่อง สู่ขวัญสาวลาว-บ่าวไทย

ช่วงที่ 1/9


ช่วงที่ 2/9


ช่วงที่ 3/9


ช่วงที่ 4/9


ช่วงที่ 5/9


ช่วงที่ 6/9


ช่วงที่ 7/9


ช่วงที่ 8/9


ช่วงที่ 9/9

การแสดงสดคณะเพชรพิณทอง เรื่อง นางพญาหิน

การแสดงสดคณะเพชรพิณทอง เรื่อง นางพญาหิน

(ช่วงที่ 1/11)


(ช่วงที่ 2/11)


(ช่วงที่ 3/11)


(ช่วงที่ 4/11)


(ช่วงที่ 5/11)


(ช่วงที่ 6/11)


(ช่วงที่ 7/11)


(ช่วงที่ 8/11)


(ช่วงที่ 9/11)


(ช่วงที่ 10/11)


(ช่วงที่ 11/11)

เพชรพิณทอง ชุด แจกข้าวหาลุงแนบ

คอนเสิร์ตการแสดงสดคณะเพชรพิณทอง ชุด แจกข้าวหาลุงแนบ

ช่วงที่ 1/9


ช่วงที่ 2/9


ช่วงที่ 3/9


ช่วงที่ 4/9


ช่วงที่ 5/9


ช่วงที่ 6/9


ช่วงที่ 7/9


ช่วงที่ 8/9


ช่วงที่ 9/9


การแสดงตลกของลูกทุ่งหมอลำตอนหมอกับคนป่วย

การแสดงตลกของลูกทุ่งหมอลำตอนหมอกับคนป่วย

ตลกอีหลีคับ

ลำเรื่องต่อกลอน เรื่อง ฮอยปูนแดง

ลำเรื่องต่อกลอน เรื่อง ฮอยปูนแดง
1


2


3


4


5


6


7

ลำเรื่องต่อกลอน เรื่อง ฮอยปูนแดง,เสียงอีสาน,การแสดงคอนเสิร์ต

ผู้ติดตาม